Tiedätkö mitä on osuuskuntayrittäminen?

Suomessa puhutaan paljon siitä, että täällä ei voi yrittää pienellä riskillä ja ajatellaan, että yrittäjä menettää välittömästi työttömyyskorvaukset ja muuttuu yhteiskunnan hylkiöksi, johon tilanteeseen haluavat vain hullut.

Esittelen tässä huomattavasti helpompaa tapaa ryhtyä tuotteistamaan omaa osaamistaan ja myymään sitä ilman suurempia yrittämisen riskejä.

Perustanko osuuskunnan?

Yrittäjät.fi:n sivuilta otettu kuvaus osuuskunnasta:

Osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään kolme. Osuuskunta on luonteeltaan yhteisö, jonka jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka myymiä tuotteita. Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena voi olla myös aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Osuuskunnan tarkoituksena ei siten ole jakaa voittoa jäsenilleen.”

Osuuskuntayrittäminen on yrittämisen muoto, jossa henkilö ei perusta yritystä vaan laskuttaa osuuskunnan kautta osuuskunnan y-tunnuksella, jonka jälkeen osuuskunta tilittää rahat palkan muodossa työntekijälle.

Osuuskunta on periaatteessa kuten osakeyhtiö, mutta se toimii huomattavasti tätä joustavammin. Osuuskunnasta voi myös helposti erota ja erottaessa osuuskunta maksaa osuuspääoman (jäsenen sijoittama pääoma) takaisin. Jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista vain sijoittamallaan pääomalla, joka on yleensä hyvin pieni.

Yleensä osuuskunta toimii siten, että 7 tai enemmän henkilöitä perustaa osuuskunnan, jolloin perustajia (osuuskunnan jäseniä) ei katsota yrittäjiksi vaan palkansaajiksi.

Osuuskunta voi olla siis jäsenien työnantaja, jonka kautta muun muassa kirjanpito, laskutus, sosiaaliturvan maksaminen, ja vakuutusten ottaminen tapahtuvat. Sopimuksia tehdessä ja laskuttaessa pitää muistaa markkinoida työtään omalla nimellään, mutta myös mainita, että laskutus tapahtuu osuuskunnan kautta.

Koska osuuskunnan pitää maksaa työntekijän sosiaaliturva- ja eläkemaksut, täytyy laskuttaessa muistaa lisätä hintaan ns. “yrittäjän lisää”. Nyrkkisääntönä voi käyttää haluamasi arvonlisäverottoman ansion kertomista 1,5:llä.

Osuuskunnan perustaminen ja pyörittäminen on kuitenkin suunnilleen yhtä työlästä kuin osakeyhtiön, joten käyn seuraavaksi vieläkin helpomman tavan toimia ”osuuskuntayrittäjänä”.

Helpoin tapa toimia yrittäjänä ilman yrittäjän riskiä?

Suomessa toimii useita osuuskuntia, joihin voit liittyä mukaan ja joiden avulla voit laskuttaa työstäsi ilman, että sinun täytyy perustaa omaa osuuskuntaa. 

Miten nämä osuuskuntapalvelut elävät?

Tavallisesti palvelut ottavat 4-10 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta oman toimintansa pyörittämiseen.  Osuuskunnat kattavat tällä tavalla konttoritoimintoja ja vakuutusmaksuja, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia niistä itse.

Omasta mielestäni yhden hengen yritykselle alle 10 % liikevaihdosta ei ole liikaa, kun voit nukkua yösi rauhassa eikä sinun tarvitse huolehtia yrityksen pyörittämisestä eikä maksaa kirjanpitäjälle. Voit keskittyä ainoastaan siihen minkä osaat, ja jos homma ei toimikaan, olet edelleen oikeutettu  työttömyyskorvaukseen.

Mitkä työt sopivat parhaiten?

Osuuskunta toimii parhaiten toiminnassa, jossa ei tarvitse tehdä isoja hankintoja tai kehitystyötä yrityksen nimiin.

Parhaimmillaan osuuskuntayrittäminen toimii aineettomassa työn myynnissä, kuten konsultoinnissa, kouluttamisessa, luovien alojen freelancer töissä, kielenkääntäjänä, taiteilijana, kodinhoidossa tai muussa osaamisen ja työn myynnissä. Voit kuitenkin laskuttaa asiakasta materiaalihankinnoista osuuskunnan kautta, joten täysin aineetontakaan toiminnan ei tarvitse olla.

Osuuskuntayrittäminen on erittäin helppo tapa tuotteistaa omaa osaamistaan.

Yrittäjänä, yrityksen perusvelvollisuuksiin perehtyminen ja kirjanpidon pitäminen itse ovat yllättävän paljon aikaa vievää toimintaa. Yrityksen pyörittämiseen täytyy osata tilitoimiston palveluja. 

Tältäkin pohjalta osuuskuntayrittämistä voi todella suositella, jos yritystoiminnan täysi ymmärtäminen ei ole tarkoituksellista.

Ota meihin yhteyksiä jos haluat henkilökohtaisempaa palvelua, joissa voimme keskustella kanssasi osuuskunnan toiminnasta henkilökohtaisesti. 

Siirry sivun alkuun